Przejdź do treści
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności
Osoba pisząca na klawiaturze komputera

Centrum Obsługi Studentów zaprasza pracowników Uniwersytetu Śląskiego na szkolenia z zakresu uniwersalnych kompetencji społecznych w ramach projektu „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą”  (POWR.03.05.00-00-A031/19-00).

Planowane terminy:

  • 08.04.2021 Grupa 1 nabór do dnia 07.04.2021
  • 09.04.2021 Grupa 2 nabór do dnia 08.04.2021
  • 13.04.2021 Grupa 3 nabór do dnia 12.04.2021 (z powodu małej ilości osób, szkolenie zostało przesunięte na 26.04.2021)
  • 15.04.2021 Grupa 4 nabór do dnia 13.04.2021
  • 26.04.2021 Grupa 5 nabór do dnia 22.04.2021

Szkolenia będą prowadzone przez firmę „Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo” oferującą projekty rozwojowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.  

Osoby które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny dokumenty rekrutacyjne dostarczyć:

  • osobiście lub drogą pocztową  do Centrum Obsługi Studentów, w przypadku osobistego dostarczenia pokój 123, drogą pocztową na adres COS 40 – 007 Katowice, ul. Bankowa 12 z dopiskiem rekrutacja DUO),

      lub

  • drogą mailową zeskanowane dokumenty lub zdjęcie z podpisem należy przesłać na adres Magdalena.Lier@us.edu.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie „Szkolenia z zakresu uniwersalnych kompetencji społecznych” - data szkolenia.

UWAGA! W przypadku pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej w załączniku nr 6 wymagany jest podpis Dziekana.
Na potrzeby rekrutacji elektronicznej prosimy jedynie o przekierowanie maila ze zgodą Dziekana/Prodziekana na udział w szkoleniu.

Dane osobowe zostaną powierzone firmie: „Agnieszka Żaredzka Szkolenia Doradztwo Rodo” w związku z tym na załączniku nr 5 pn.” OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU” w pkt 5  w wykropkowanym miejscu należy wpisać: Agnieszka Żaredzka Szkolenia Doradztwo Rodo ul. Piaskowa 69 41-253 Czeladź.

* Pracownicy, którzy nie brali udziału w żadnej formie wsparcia w ramach proj. DUO są zobowiązani dostarczyć komplet dokumentów

* Pracownicy, którzy brali udział w jakiejkolwiek formie wsparcia w ramach proj. DUO są zobowiązani dostarczyć:

  • W przypadku pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej załączników 6 a lub b oraz załącznika 5 a lub b.
  • W przypadku pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej załącznika 7 a lub b oraz załącznika 5 a lub b.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej zawiera:

Załącznik nr 1 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kadry kierowniczej i administracyjnej zawiera:

Załącznik nr 2 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 7(a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej

Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

Rekrutacja odbywa się na podstawie 
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie będą odbywały się zgodnie z harmonogramem, w formie online.


Program „Szkolenia z zakresu uniwersalnych kompetencji społecznych”.
W jednym szkoleniu weźmie udział max 15 osób.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2019 - All Rights Reserved