Przejdź do treści
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności
Obrazek przedstawia dwie osobie siedzące na przeciwko siebie, jedna z osób ściska rękę drugiej w geście wsparcia

Centrum Obsługi Studentów zaprasza pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej na szkolenia z zakresu organizacji pracy administracyjno- dydaktycznej w pracy ze studentami w kryzysie w ramach projektu „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą”( POWR.03.05.00-00-A031/19-00).

Planowane terminy:

 • 31.03.2022 w godzinach 10.00 – 14.30 Grupa 1 nabór do dnia 29.03.2022 r.
 • 04.04.2022 w godzinach 10.00 – 14.30 Grupa 2 nabór do dnia 01.04.2022 r.
 • 05.04.2022 w godzinach 10.00 – 14.30 Grupa 3 nabór do dnia 04.04.2022 r.
 • 07.04.2022 w godzinach 08.00 – 12.30 Grupa 4 nabór do dnia 05.04.2022 r.
 • 07.04.2022 w godzinach 13.00 – 17.30 Grupa 5 nabór do dnia 05.04.2022 r.
 • 08.04.2022 w godzinach 08.00 – 12.30 Grupa 6 nabór do dnia 07.04.2022 r.
 • 08.04.2022 w godzinach 13.00 – 17.30 Grupa 7 nabór do dnia 07.04.2022 r.
 • 08.04.2022 w godzinach 08.00 – 12.30 Grupa 8 nabór do dnia 07.04.2022 r.
 • 08.04.2022 w godzinach 08.00 – 12.30 Grupa 9 nabór do dnia 07.04.2022 r.
 • 11.04.2022 w godzinach 10.00 – 14.30 Grupa 10 nabór do dnia 08.04.2022r.

Szkolenia będą prowadzone przez dr Katarzynę Sujkowską - Sobisz, dr Małgorzatę Tyryboń, dr hab. Dorotę Łobos – Kotowską, dr Annę Szczerbę – Zubek, dr Agnieszkę Kulawik.  

Osoby które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny dokumenty rekrutacyjne dostarczyć:

 • osobiście lub drogą pocztową  do Centrum Obsługi Studentów, w przypadku osobistego dostarczenia pokój 0.12, drogą pocztową na adres COS 40 – 007 Katowice, ul. Bankowa 12 z dopiskiem rekrutacja DUO),

lub

 • drogą mailową zeskanowane dokumenty lub zdjęcie z podpisem należy przesłać na adres Magdalena.Lier@us.edu.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie „Szkolenie z zakresu organizacji administracyjno – dydaktycznej w sytuacjach kryzysowych” - data szkolenia.

UWAGA! W przypadku pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej w załączniku nr 6 wymagany jest podpis Dziekana.
Na potrzeby rekrutacji elektronicznej prosimy jedynie o przekierowanie maila ze zgodą Dziekana/Prodziekana na udział w szkoleniu.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej zawiera:

Załącznik nr 1 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej
Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!
W przypadku, gdy pracownik  brał udział już wcześniej w projekcie powinien dostarczyć jedynie załączniki 5 i 6.

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie będą odbywały się zgodnie z harmonogramem.
W jednym szkoleniu weźmie udział max 15 osób.

Załączniki:
program szkolenia z zakresu organizacji pracy w sytuacjach kryzysowych.


Centrum Obsługi Studentów zaprasza pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej na szkolenia z zakresu organizacji pracy administracyjno – dydaktycznej w sytuacjach kryzysowych w ramach projektu „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą”  ( POWR.03.05.00-00-A031/19-00).

Planowane terminy:

 • 08.04.2022 Grupa 1 nabór do dnia 07.04.2022
 • 11.04.2022 Grupa 2 nabór do dnia 08.04.2022
 • 12.04.2022 Grupa 3 nabór do dnia 08.04.2022
 • 13.04.2022 Grupa 4 nabór do dnia 11.04.2022

Wszystkie szkolenia odbywać będą się w godzinach 10.00 – 14.30

Szkolenia będą prowadzone przez mgr Urszulę Miemiec, oraz mgr Przemysława Grzonkę.

Osoby które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny dokumenty rekrutacyjne dostarczyć:

- osobiście lub drogą pocztową  do Centrum Obsługi Studentów, w przypadku osobistego dostarczenia pokój 0.12, drogą pocztową na adres COS 40 – 007 Katowice, ul. Bankowa 12 z dopiskiem rekrutacja DUO),

lub

- drogą mailową zeskanowane dokumenty lub zdjęcie z podpisem należy przesłać na adres Magdalena.Lier@us.edu.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie „Szkolenie z zakresu organizacji pracy administracyjno – dydaktycznej w sytuacjach kryzysowych”.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kadry kierowniczej i administracyjnej zawiera:

Załącznik nr 2 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 7(a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej

Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!
Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie będą odbywały się zgodnie z harmonogramem, w formie online.
W jednym szkoleniu weźmie udział max 15 osób.
 

Załączniki:
program szkolenia z zakresu organizacji pracy w sytuacjach kryzysowych.


 

 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2019 - All Rights Reserved