Przejdź do treści
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności
studentka w okularach siedzi przed komputerem i przygryza nerwowo ołówek

Centrum Obsługi Studentów zaprasza pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej na szkolenia z zakresu pracy ze studentem w kryzysie w ramach projektu „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą”( POWR.03.05.00-00-A031/19-00).

Planowane terminy:

  • 07.04.2022 Grupa 1 w godzinach 09.00 – 13.30 nabór do dnia 05.04.2022
  • 14.04.2022 Grupa 2 w godzinach 09.00 – 13.30 nabór do dnia 12.04.2022
  • 28.04.2022 Grupa 3 w godzinach 09.00 – 13.30 nabór do dnia 26.04.2022

Szkolenia będą prowadzone przez mgr Dominika Adamka - psychologa, interwenta kryzysowego, trenera. Ukończył akredytowane przez International Critical Incident Stress Foundation programy szkoleniowe w zakresie indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej w UMBC Training Centers Uniwersytetu Maryland. Posiada kwalifikacje biegłego sądowego psychologa. Pomagał osobom doświadczającym kryzysu w związku z pandemią SARS-CoV-2, obecnie konsultuje i wspiera osoby zawodowo zaangażowane w pomaganie w kontekście rosyjskiej agresji w Ukrainie. Jest członkiem zespołu interwencji kryzysowej Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii.

Osoby które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny dokumenty rekrutacyjne dostarczyć:

- osobiście lub drogą pocztową  do Centrum Obsługi Studentów, w przypadku osobistego dostarczenia pokój 123, drogą pocztową na adres COS 40 – 007 Katowice, ul. Bankowa 12 z dopiskiem rekrutacja DUO),

lub

- drogą mailową zeskanowane dokumenty lub zdjęcie z podpisem należy przesłać na adres Magdalena.Lier@us.edu.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie „Szkolenie z zakresu pracy ze studentem w kryzysie” - data szkolenia.

 

UWAGA! W przypadku pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej w załączniku nr 6 wymagany jest podpis Dziekana.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej prosimy jedynie o przekierowanie maila ze zgodą Dziekana/Prodziekana na udział w szkoleniu.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej zawiera:

Załącznik nr 1 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej
Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie będą odbywały się zgodnie z harmonogramem, w formie online.

W jednym szkoleniu weźmie udział max 15 osób.

Załączniki:
- program szkolenia z zakresu pracy ze studentem w kryzysie.

 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2019 - All Rights Reserved