Przejdź do treści
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności
Studentka stoi w bibliotece, w ręce trzyma książkę. Po jej obu stronach znajdują się regały z książkami.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Centrum Obsługi Studentów zaprasza pracowników Uniwersytetu Śląskiego na szkolenia z  zakresu pracy ze studentami z niepełnosprawnościami w ramach projektu „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą”  ( POWR.03.05.00-00-A031/19-00).

Planowane terminy:

  • 19.04.2021 Grupa 1 nabór do dnia 16.04.2021
  • 20.04.2021 Grupa 2 nabór do dnia 19.04.2021

Wszystkie szkolenia odbędą się w godzinach 09.00 – 14.00

Szkolenia będą prowadzone przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego FIRR której główną misją jest zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce. Fundacja działa od 26 sierpnia 2003 r. i ma od 2007 r. status organizacji pożytku publicznego. 

Osoby które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny dokumenty rekrutacyjne dostarczyć:

  • osobiście lub drogą pocztową  do Centrum Obsługi Studentów, w przypadku osobistego dostarczenia pokój 123, drogą pocztową na adres COS 40 – 007 Katowice, ul. Bankowa 12 z dopiskiem rekrutacja DUO),

      lub

  • drogą mailową zeskanowane dokumenty lub zdjęcie z podpisem należy przesłać na adres Magdalena.Lier@us.edu.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie „Szkolenie z zakresu pracy  ze studentami z niepełnosprawnościami” - data szkolenia.

UWAGA! W przypadku pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej w załączniku nr 6 wymagany jest podpis Dziekana.
Na potrzeby rekrutacji elektronicznej prosimy jedynie o przekierowanie maila ze zgodą Dziekana/Prodziekana na udział w szkoleniu.
Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej zawiera:

Załącznik nr 1 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 6 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kadry kierowniczej i administracyjnej zawiera:

Załącznik nr 2 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej
Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 7(a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej

Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

Rekrutacja odbywa się na podstawie 
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie będą odbywały się zgodnie z harmonogramem, w formie online.

Program szkolenia z zakresu pracy ze studentem z niepełnosprawnością.
W jednym szkoleniu weźmie udział max 15 osób.


 

 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2019 - All Rights Reserved