Przejdź do treści
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności
Zdjęcie przedstawia dłoń na której powstaje wielobarwny łuk który powstaje w wyniku rozszczepienia światła widzialnego,

Centrum Obsługi Studentów zaprasza pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej na szkolenie z zakresu otwartości, równości i zrozumienia w ramach projektu „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą”( POWR.03.05.00-00-A031/19-00).

Planowany termin:

  • 30.06.2022 w godzinach 10.00 – 15.00 nabór do dnia 24.06.2022

Szkolenia będą prowadzone przez Panią dr hab. Agnieszkę Bielską-Brodziak, prof. UŚ, Rzeczniczkę Praw Studenta i Doktoranta UŚ w kadencji 2020-2024, która pomaga studentom skutecznie interweniować w sytuacjach, gdy naruszane są ich prawa,  rozwiązuje konflikty między studentami i nauczycielami akademickimi, prowadzi mediacje, prowadzi grupy wsparcia dla studentów, jest koordynatorką dostępności dla WPIA UŚ. Uczestniczka programu Mistrzowie Dydaktyki na Uniwersytecie w Aarhus w Danii. Trenerka rozwoju osobistego, psychoterapeutka w procesie szkolenia w modalności Gestalt i MBCT. Absolwentka śląskiej Szkoły Trenerów „Meritum”. Prawniczka, nauczycielka akademicka, naukowczyni: doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji UŚ, mentorka i tutorka.  Radczyni prawna, mediatorka, członkini Komisji Bioetycznej SUM w kadencji 2020-2023.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie na WPiA

 

Osoby które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny dokumenty rekrutacyjne dostarczyć:

- osobiście lub drogą pocztową  do Centrum Obsługi Studentów, w przypadku osobistego dostarczenia pokój 0.12, drogą pocztową na adres COS 40 – 007 Katowice, ul. Bankowa 12 z dopiskiem rekrutacja DUO),

lub

- drogą mailową zeskanowane dokumenty lub zdjęcie z podpisem należy przesłać na adres Magdalena.Lier@us.edu.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie „Szkolenie z zakresu pracy ze studentem w kryzysie” - data szkolenia.

 

UWAGA! W przypadku pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej w załączniku nr 6 wymagany jest podpis Dziekana.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej prosimy jedynie o przekierowanie maila ze zgodą Dziekana/Prodziekana na udział w szkoleniu.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kadry dydaktycznej i dydaktyczno- badawczej zawiera:

Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie będą odbywały się zgodnie z harmonogramem, w formie online.
W jednym szkoleniu weźmie udział max 15 osób.

Załączniki:
Program szkolenia  „Otwartość, równość i zrozumienie w relacji nauczyciel-student/doktorant”.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2019 - All Rights Reserved