Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

Program mentorski to unikatowa w środowisku akademickim propozycja systemu działań, której celem jest wypracowanie modelu opieki mentora nad studentem ze specjalnymi potrzebami, szczególnie w aspekcie wsparcia jego rozwoju naukowego.

W ramach projektu DUO-Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą, 60 pracowników uczelni będzie miało możliwość wypracować strategie wspierania studenta ze spektrum autyzmu, równocześnie uzyskując wsparcie w postacie superwizji, konsultacji i specjalistycznych szkoleń. Wiedza i doświadczenie uzyskane podczas realizacji programu zebrane zostaną w poradnik „Dobre praktyki dla Mentora”. Mamy nadzieję, że działania te będą swego rodzaju pilotażem, na podstawie którego opracowany zostanie system takiego wspierania studenta ze specjalnymi potrzebami, który umożliwi mu pełny rozwój naukowy poprzez wykorzystanie wsparcia pracownika – mentora, ale też nie będzie ograniczał samodzielności i autonomii studenta.

Kto może wziąć udział projekcie mentorskim?
Wszystkie działania w ramach programu są skierowane tylko i wyłącznie do osób zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:
 • pracowników naukowo-dydaktycznych
 • pracowników dydaktycznych;
 • którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje w obszarze pracy z osobami z niepełnosprawnością.
Co zyskujesz biorąc udział w programie mentorskim?
Wsparcie i wymianę doświadczeń: podczas moderowanych, grupowych superwizji, będziesz miał możliwość wymiany doświadczeń z innymi pracownikami uczelni. Dowiesz się jak inni radzą sobie z problemami związanymi z kontaktem z osobami z niepełnosprawnością; będziesz też miał możliwość przedyskutowania różnych możliwości rozwiązywania problemów, skutecznego komunikowania się, odnajdywania ścieżek wsparcia w strukturach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Wiedzę specjalistyczną: w ramach projektu będziesz mógł wziąć udziału w działaniach wzmacniających Twoje kompetencje, takich jak:
1. Intensywny, wyjazdowy tydzień warsztatowy w okresie letnim (obligatoryjnie dla uczestników programu mentorskiego). Podczas tygodnia wyjazdowego uczestnicy programu wezmą udział w cyklu szkoleń integracyjnych, metodycznych, uświadamiających oraz wzmacniających kompetencje mentorskie.
2. Konsultacje specjalistyczne, poszerzające wiedzę o niepełnosprawnościach, skutecznych sposobach komunikowania się i wspierania studenta z niepełnosprawnością. Dostępni specjaliści między innymi: psycholodzy, neurolodzy i surdopedagodzy.
3. Szkolenia dodatkowe organizowane w czasie trwania projektu Szkolenia z zakresu pracy ze studentami z niepełnosprawnościami:
 • Szkolenia z zakresu zaburzeń psychicznych, w tym zespołu Aspergera,
 • Szkolenia z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami z niepełnosprawnymi,
 • Szkolenia z zakresu otwartości, równości, zrozumienia,
 • Szkolenia z zakresu uniwersalnych kompetencji społecznych,
 • Indywidualne specjalistyczne warsztaty z zakresu Treningu umiejętności społecznych,
 • Warsztaty zamknięte terenowe z zakresu postrzegania świata przez OzN ruchowymi i społecznymi
 • Warsztaty zamknięte terenowe z zakresu doświadczania świata przez osoby niewidome
 • 4. Udział w wizytach studyjnych zagranicznych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych na uczelnie wiodące w zakresie udogodnień dla studentów z różnego typu niepełnosprawnościami.
Do czego się zobowiązujesz?
Decydując się na udział w programie mentorskim zobowiązujesz się do uczestnictwa w obligatoryjnych elementach programu, tj. superwizji i wyjazdowym tygodniu warsztatowym w okresie letnim. Możesz również korzystać z fakultatywnych form wsparcia (szkoleniach specjalistycznych i konsultacjach specjalistycznych), w zależności od Twoich potrzeb i zainteresowań. Ponadto będziesz musiał raportować godziny poświęcone na pracę ze studentem z niepełnosprawnością. Zasady raportowania oraz wzory dokumentów przy pomocy których będzie ono realizowane, zostaną Ci dostarczone przez osoby koordynujące program. Wszystkie formy wsparcia są dla uczestników programu całkowicie bezpłatne. Za godziny wypracowane w kontakcie ze studentem przewidziany jest dodatek do wynagrodzenia.
Harmonogram pierwszej edycji programu mentorskiego.
1. Rekrutacja do programu: 10 września 2020r. - 5 stycznia 2021r.
2. Spotkanie informacyjne dla uczestników programu: luty 2021r.
3. Superwizje grupowe: semestr letni 2021r.
4. Szkolenia specjalistyczne i konsultacje specjalistyczne oraz wizyty studyjne: różne terminy przez cały czas trwania programu mentorskiego.
5. Intensywne warsztaty wyjazdowe: lipiec 2021r.
6. Mentoring sprawowany nad studentem/studentami z niepełnosprawnościami: rok akademicki 2020/2021
Harmonogramy kolejnych edycji programu będą udostępniane w późniejszym terminie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy serdecznie do kontaktu pod adresem duo@us.edu.pl

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2023 - All Rights Reserved