Przejdź do treści
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności
na obrazku napis Uniwersalność na niebieskim tle

Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej odsłonie kampanii „Świadomy UŚ. Uniwersalność”. W ramach kampanii zaplanowano wykłady stacjonarne w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie UŚ oraz na platformie Zoom.

W programie wydarzenia zaplanowano następujące spotkania:  

19.10.2022r. (stacjonarnie)

 • godzina 11.20 – 12.35. Dr Grzegorz Gawron, „Projektowanie uniwersalne”

  Dr Grzegorz Gawron - Doktor socjologii. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor i redaktor publikacji z zakresu koprodukcji usług publicznych, produktywności osób starszych, gerontologii społecznej, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), społecznego zastosowania designu (Design for All, Universal Design). 
  Gościnny wykładowca: Kirikkale University (Turcja), Comenius University w Bratysławie (Słowacja), Abo Akademi University (Finlandia), Universidade do Porto (Portugalia). 
  Kierownik i uczestnik projektów badawczych oraz prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych (m.in. w: Japonii, USA, Kanadzie, Brazylii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech). 
  Autor i konsultant regionalnych i lokalnych dokumentów strategicznych, głównie z zakresu polityki rozwojowej i społecznej. Ekspert Uniwersytetu Śląskiego ds. projektowania uniwersalnego (projekty: „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” i „UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego”). Ekspert Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie wdrażania programów krajowych (ASOS, Senior +). Konsultant ds. starzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz członek międzynarodowego zespołu badawczego przy WHO - Centre for Health Development in Kobe.

   
 • godzina 14.00 – 15.30. Dr inż. Przemysław Kudłacik, „Dostępność cyfrowa w praktyce”

  dr inż. Przemysław Kudłacik jest pracownikiem Instytutu Informatyki UŚ. Jego zainteresowania naukowe związane są z różnymi technikami sztucznej inteligencji, szczególnie zbiorami rozmytymi oraz sztucznymi sieciami neuronowymi. Od kilkunastu lat współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie oraz Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym, wspierając te instytucje w zakresie technologii informatycznych.

20.10.2022r. (online na platformie Zoom)

 • godzina 9.00 – 10.30. Lubomira Trojan, „Dlaczego dostępność jest ważna i co się pod nią kryje?”
  Link: 
  https://youtu.be/EDK5kyRbTTE

  Lubomira Trojan – Antropolożka kultury, od kilkunastu lat związana z regionalnym centrum designu Zamek Cieszyn. Specjalizuje się w projektowaniu usług i projektowaniu społecznym, a także w procesach mających na celu łączenie metod projektowych z tradycją. Koordynatorka procesów projektowania usług dla firm i instytucji, prowadzi warsztaty i zajęcia z zakresu projektowania usług i projektowania włączającego. Jest pracownicą dydaktyczną Akademii WSB, gdzie przygotowuje również doktorat poświęcony zastosowaniu metody design thinking w zarządzaniu niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Autorka ekspertyz, dokumentów strategicznych, opracowań, artykułów popularnych oraz naukowych poświęconych m.in. zarządzaniu designem, projektowaniu usług, dziedzictwu kulturowemu. Jest ekspertką Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w obszarze „Wzornictwo przemysłowe” i członkinią Śląskiej Rady Innowacji
   
 • godzina 16.00 – 17.30 Pete Kercher, "Design for All: inclusion by design"
  Link: 
  https://youtu.be/TBrbwEY0uvA

  Pete Kercher – autor artykułów w publikacjach politycznych, prawnych i projektowych, przewodniczący i prowadzący licznych konferencji, seminariów i sympozjów w całej Europie i na całym świecie, konsultant w zakresie projektowania strategicznego w wielu międzynarodowych projektach, wykładowca w szkołach i uniwersytetach w całej Europie, prowadzi warsztaty i kursy mistrzowskie w zakresie stosowania metod 'Design for All' [Design dla wszystkich] i projektowania strategicznego w kwestiach związanych z rozwojem społeczeństwa w zakresie kultury, dziedzictwa kulturowego i integracji. Od 2013 roku uczy Strategicznego Projektowania dla Dziedzictwa Kulturowego w Istituto Europeo di Design w Rzymie, a od niedawna we współpracy z Muzeum Narodowym w Rzymie, natomiast w 2020 roku zainicjował i od tego czasu prowadzi coroczną klasą mistrzowską w zakresie projektowania dla wszystkich w miejscach dziedzictwa kulturowego, która odbywa się we współpracy ze stowarzyszeniem +Cultura Accessibile w Pałacu Królewskim w Turynie. W 2016 i 2017 roku był współprzewodniczącym międzynarodowej konferencji Design for Inclusion [Projektowanie dla inkluzywności], odbywającej się corocznie w ramach konferencji AHFE Applied Human Factors and Ergonomics. Jest regularnym prelegentem na corocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym w Polsce, gdzie uczestniczył w dyskusji między innymi na temat inteligentnych miast, rozwoju miejskiego i ekonomii kultury, zarówno na poziomie krajowym we Włoszech, jak i z instytucjami europejskimi, po tym, jak w 2018 roku objął funkcję konsultanta strategicznego ds. projektowania programu Kowno 2022 - Europejska Stolica Kultury. Od 2020 roku jest członkiem społeczności wiedzy turyńskiego centrum kultury Cultural Welfare Centre. Proaktywnie działa na rzecz zwrócenia uwagi władz europejskich na owe synergiczne myślenie współpracując z DG Culture przy określaniu parametrów inkluzji dla Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

na plakacie znajduja sie informacje dotyczące kampanii Świadomy UŚ. Uniwersalność. Niebieskimi literami kolejno w ukladzie UNI-WER-SAL-NOŚĆ


Kampania „Świadomy UŚ” realizowana jest w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” (DUO) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.


 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2019 - All Rights Reserved