Przejdź do treści
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności
Na obrazku widnieje napis Różnorodnosć

ŚWIADOMY UŚ. RÓŹNORODNOŚĆ.

Serdecznie zapraszamy członków wspólnoty akademickiej do udziału w kampanii Świadomy UŚ. Różnorodność. Kolejna odsłona kampanii odbędzie się podczas Kongresu Jakości Kształcenia w dniu 17 listopada 2022 roku w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach.

 

PROGRAM WYDARZENIA 17.11.2022r.

 13.30 – 15.30

  1. Roderick Vassallo – Różnorodność, równość, inkluzywność i wsparcie na University of Malta Junior College.

Roderick Vassallo, wicedyrektor University of Malta Junior College zaprezentuje procesy związane z zakładaniem i zarządzaniem struktur oraz usług na Junior College w celu promowania i wspierania różnorodności, równości i inkluzywności. Prezentacja przedstawi strukturę i działanie Komisji ds. opieki i wspierania studentów oraz Komisji ds. różnorodności, a także poruszy temat innych struktur i praktyk na University of Malta. Podczas prezentacji szczegółowo opisane zostanie działanie wspomnianych komisji oraz innych usług w College'u w zakresie wsparcia i różnorodności. Przedstawione zostaną również zasady i procedury przyjęte w koledżu. Podczas wydarzenia zagłębimy się w koncepcję i aktualizację „Polityki różnorodności, równości i inkluzywności” wprowadzonej w tym roku akademickim w Junior College.

  1. dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak, Prof. UŚ – Równość i różnorodność jako wartości w świecie akademickim

15:30 – 17.00

  1. prof. dr hab. Jolanta Jastrząb – ASP Katowice, prof. dr hab. Katarzyna Krasoń – UŚ - Sztuka, nauka i terapia – współistnienie dziedzin w służbie osób nietuzinkowych
  2.  dr hab. Justyna Lauer, prof. ASP, dr Anna Machwic - Projektowanie uniwersalne – prace studentów Pracowni Ilustracji oraz Informacji

Więcej informacji na stronie: iceq.pl


Kampania „Świadomy UŚ. Różnorodność” realizowana jest w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” (DUO) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2019 - All Rights Reserved