Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności
Osoba wskazuję ręką na ekran laptopa

W ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”, uruchomione zostały konsultacje ze specjalistami. Podczas indywidualnych spotkań on-line osoby zatrudnione w naszej uczelni będą mogły omówić wszelkie trudności związane z pracą ze studentami ze specjalnymi potrzebami, a także inne – bezpośrednio lub pośrednio z nich wynikające.

Konsultacje są bezpłatne i realizowane zgodnie z zasadą poufności – nie będą nagrywane, a informacje przekazywane przez pracowników podczas rozmów nie będą nikomu przekazywane.

W ramach projektu będzie można wziąć udział w spotkaniu z:

  • psychologiem,
  • psychoterapeutą,
  • psychiatrą,
  • specjalistą w obszarze spektrum autyzmu,
  • neurodydaktykiem,
  • mediatorem,
  • tyflopedagogiem,
  • surdopedagogiem,
  • facylitatorem.

Osoby zainteresowane konsultacjami prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adres: centrumduo@us.edu.pl W wiadomości proszę napisać, z którym ze specjalistów chcą się Państwo spotkać.

Konsultacje będą realizowane do 30.11.2023 roku lub do wyczerpania limitu godzin zawartych w umowie.

Tagi
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved